Tyvärr räcker inte tiden till för att aktivt tävla i historiska klassen.
Detta beroende på att vi just nu måste lägga allt focus på tävlandet i
Radical-klassen (se under Elite Racing)


Däremot försöker vi hjälpa andra förare med olika projekt, allt från
renoveringar till enklare jobb, set-up, mm.
Här finns det också info om Håkan och hans karriär.
Historisk Racing